اطلاعات پروازهای فرودگاه امام خمینی

در این بخش از وبسایت جیبوجت اطلاعات تمامی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام خمینی(ره) وجود دارد. شما می توانید با شماره پرواز و ایرلاین مورد نظر خود، تاریخ و ساعت دقیق ورود و یا خروج پرواز مد نظرتان را بررسی و برای رفتن به فرودگاه برنامه ریزی های خود را انجام دهید.

این اطلاعات به شما کمک می کند اگر قصد سفر از مبدا فرودگاه امام و یا استقبال از مسافری که وارد فرودگاه امام خمینی شده است را دارید، بدون اتلاف وقت و در زمان مقرر خود را به فرودگاه برسانید.

ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
Lufthansa LH601 Frankfurt 1398/07/27 01:45
Turkish Airlines TK875 Istanbul 1398/07/27 01:50
Azerbaijan Airlines J29006 Baku 1398/07/27 01:25
Sun Express XQ5659 Adena 1398/07/27 01:55
Mahan Air W51138 Denizli 1398/07/27 01:30
Turkish Airlines TK899 Istanbul 1398/07/27 03:10
EP510 Istanbul 1398/07/27 01:15
Austrian Airlines OS872 Vienna 1398/07/27 02:45
Mahan Air W51101 Kabul 1398/07/27 03:00
Pegasus Airlines PC513 Istanbul 1398/07/27 03:40
Ukraine International Airlines PS752 KYIV 1398/07/27 04:15
I36650 Najaf 1398/07/27 04:30
Turkish Airlines TK873 Istanbul 1398/07/27 04:15
Qatar Airways QR491 Doha 1398/07/27 04:40
VR6810 Najaf 1398/07/27 05:00
AtlasGlobal KK1185 Istanbul 1398/07/27 05:30
Mahan Air W55054 Najaf 1398/07/27 05:30
Mahan Air W5112 Istanbul 1398/07/27 05:50
Taban Airlines HH7259 Najaf 1398/07/27 05:50
Iran Air IR721 Frankfurt 1398/07/27 06:20
Turkish Airlines TK879 Istanbul 1398/07/27 06:35
Mahan Air W5118 Ankara 1398/07/27 07:00
Qeshm Airlines QB2217 Najaf 1398/07/27 07:00
Iran Air IR717 Vienna 1398/07/27 07:30
Mahan Air W5116 Istanbul 1398/07/27 08:00
Iran Air IR5329 Najaf 1398/07/27 08:10
I36656 Najaf 1398/07/27 08:30
Mahan Air W5061 Dubai 1398/07/27 07:00
Qeshm Airlines QB2219 Najaf 1398/07/27 08:30
Kish Air Y96067 Baghdad 1398/07/27 08:50
Iran Air IR658 Dubai 1398/07/27 07:00
Iran Air IR713 Stockholm 1398/07/27 08:50
Qeshm Airlines QB2273 Tbilisi 1398/07/27 07:50
Zagros Airlines ZV3013 Najaf 1398/07/27 10:00
RV7900 Najaf 1398/07/27 10:00
Mahan Air W5120 Istanbul 1398/07/27 10:25 Boarding
VR6812 Najaf 1398/07/27 10:30 Boarding
Emirates Airline EK972/FZ6972 Dubai 1398/07/27 10:40 Check In Gate
Mahan Air W55080 Najaf 1398/07/27 10:50 Check In Gate
Mahan Air W55062 Najaf 1398/07/27 11:30 Check In Now
VR6818 Najaf 1398/07/27 11:30 Check In Now
Qatar Airways QR483 Doha 1398/07/27 11:45 Check In Now
Qeshm Airlines QB2283 Najaf 1398/07/27 13:15 Check In Now
Iran Air IR5321 Najaf 1398/07/27 13:30
Qeshm Airlines QB2213 Istanbul 1398/07/27 13:30
Iraqi Airways IA112 Baghdad 1398/07/27 14:00 T.SALAAM
I36658 Najaf 1398/07/27 14:00
EP512 Istanbul 1398/07/27 14:15
Turkish Airlines TK871 Istanbul 1398/07/27 14:20
Air Arabia G9202 Sharjah 1398/07/27 14:30
RV7910 Najaf 1398/07/27 15:00
Iraqi Airways IA1174 Najaf 1398/07/27 15:00 T.SALAAM
Zagros Airlines ZV3023 Najaf 1398/07/27 15:00
ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
Mahan Air W5115 Istanbul 1398/07/27 00:00
Ukraine International Airlines PS751 KYIV 1398/07/27 00:25
I36659 Najaf 1398/07/27 00:20
Turkish Airlines TK874 Istanbul 1398/07/27 00:40
Azerbaijan Airlines J29005 Baku 1398/07/27 00:25
Zagros Airlines ZV3032 Najaf 1398/07/27 00:30
Sun Express XQ5658 Adena 1398/07/27 01:05
Iran Air IR5346 Najaf 1398/07/27 01:30
VR6817 Najaf 1398/07/27 02:00
Pegasus Airlines PC512 Istanbul 1398/07/27 02:45
AtlasGlobal KK1184 Istanbul 1398/07/27 02:10
Mahan Air W5050 Bangkok 1398/07/27 02:30
Qeshm Airlines QB2214 Istanbul 1398/07/27 02:30
VR6823 Najaf 1398/07/27 03:00
Mahan Air W5082 Kualalumpur 1398/07/27 02:45
Iran Air IR5340 Najaf 1398/07/27 00:30
Qatar Airways QR490 Doha 1398/07/27 03:30
Turkish Airlines TK872 Istanbul 1398/07/27 03:35
Kish Air Y96050 Najaf 1398/07/27 03:40
Taban Airlines HH7294 Najaf 1398/07/27 04:00
Mahan Air W5080 Guang Zhou 1398/07/27 03:50
Mahan Air W5076 Shanghai 1398/07/27 04:00
I36671 Najaf 1398/07/27 03:00
Iran Air IR764 Denizli 1398/07/27 04:20
Qeshm Airlines QB2284 Najaf 1398/07/27 01:15
Turkish Airlines TK878 Istanbul 1398/07/27 05:05
Mahan Air W5070 Delhi 1398/07/27 04:20
Iran Air IR9001 Mehrabad 1398/07/27 05:30
Iran Air IR728 Cologne 1398/07/27 06:00
Qeshm Airlines QB2226 Najaf 1398/07/27 02:45
Qeshm Airlines QB2222 Najaf 1398/07/27 02:45
Qeshm Airlines QB2272 Tbilisi 1398/07/27 02:15
Iran Air IR786 Izmir 1398/07/27 07:05
VR6811 Najaf 1398/07/27 09:15
Mahan Air W51139 Denizli 1398/07/27 08:45
Mahan Air W55053 Najaf 1398/07/27 09:40
Taban Airlines HH7260 Najaf 1398/07/27 10:00 Passport Inspection
Emirates Airline EK971 Dubai 1398/07/27 09:25 Passport Inspection
Mahan Air W51102 Kabul 1398/07/27 09:30 Landed
Qatar Airways QR482 Doha 1398/07/27 10:35
Iran Air IR5328 Najaf 1398/07/27 12:00
Qeshm Airlines QB2218 Najaf 1398/07/27 12:00
RV7901 Najaf 1398/07/27 12:15
I36657 Najaf 1398/07/27 12:20
EP511 Istanbul 1398/07/27 09:00
Qeshm Airlines QB2272. Tbilisi 1398/07/27 12:30
Iraqi Airways IA111 Baghdad 1398/07/27 13:00 T.SALAAM
Taban Airlines HH7258 Najaf 1398/07/27 13:00
Turkish Airlines TK870 Istanbul 1398/07/27 13:25
Mahan Air W5060 Dubai 1398/07/27 13:30
Air Arabia G9201 Sharjah 1398/07/27 13:50
Mahan Air W5119 Ankara 1398/07/27 13:50
Iraqi Airways IA1173 Najaf 1398/07/27 14:00 T.SALAAM
Zagros Airlines ZV3012 Najaf 1398/07/27 14:00
Mahan Air W5113 Istanbul 1398/07/27 14:45
VR6813 Najaf 1398/07/27 14:45
Mahan Air W55079 Najaf 1398/07/27 15:00