اطلاعات پروازهای فرودگاه امام خمینی

در این بخش از وبسایت جیبوجت اطلاعات تمامی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام خمینی(ره) وجود دارد. شما می توانید با شماره پرواز و ایرلاین مورد نظر خود، تاریخ و ساعت دقیق ورود و یا خروج پرواز مد نظرتان را بررسی و برای رفتن به فرودگاه برنامه ریزی های خود را انجام دهید.

این اطلاعات به شما کمک می کند اگر قصد سفر از مبدا فرودگاه امام و یا استقبال از مسافری که وارد فرودگاه امام خمینی شده است را دارید، بدون اتلاف وقت و در زمان مقرر خود را به فرودگاه برسانید.

ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
Azerbaijan Airlines J29006 Baku 1398/11/06 01:25
Turkish Airlines TK875 Istanbul 1398/11/06 03:00
Pegasus Airlines PC513 Istanbul 1398/11/06 04:20
Qatar Airways QR491 Doha 1398/11/06 04:45
Oman Air WY432 Muscat 1398/11/06 04:35
Turkish Airlines TK873 Istanbul 1398/11/06 04:45
AtlasGlobal KK1185 Istanbul 1398/11/06 05:15
Mahan Air W55058 Sulaymaniyah 1398/11/06 06:30
Mahan Air W5136 Barcelona 1398/11/06 06:45
Mahan Air W5112 Istanbul 1398/11/06 06:50
Mahan Air W5084 Moscow 1398/11/06 07:15
Mahan Air W5118 Ankara 1398/11/06 08:00
Turkish Airlines TK879 Istanbul 1398/11/06 07:40
Mahan Air W5061 Dubai 1398/11/06 08:00
Iran Air IR5325 Najaf 1398/11/06 08:00
Iran Air IR725 Amsterdam 1398/11/06 07:50
Zagros Airlines ZV3051 Tashkent 1398/11/06 08:30
Iran Air IR715 Ankara 1398/11/06 09:30
B99700 Istanbul 1398/11/06 09:40
Emirates Airline EK972/FZ6972 Dubai 1398/11/06 11:05 Boarding
Iran Air IR711 London 1398/11/06 11:05
Mahan Air W5063 Dubai 1398/11/06 11:15
Azerbaijan Airlines J29018 Baku 1398/11/06 11:25
Mahan Air W5120 Istanbul 1398/11/06 11:30
I36619 Istanbul 1398/11/06 12:20 Check In Gate
Qatar Airways QR483 Doha 1398/11/06 12:30 Boarding
Mahan Air W55062 Najaf 1398/11/06 12:30 Check In Gate
Aeroflot Russian Airlines SU513 Moscow 1398/11/06 13:30 Check In Now
Iraqi Airways IA112 Baghdad 1398/11/06 14:00 Check In Now
Qeshm Airlines QB2213 Istanbul 1398/11/06 14:30 Check In Now
Turkish Airlines TK871 Istanbul 1398/11/06 15:05 Check In Now
Iraqi Airways IA188 Sulaymaniyah 1398/11/06 15:45
Mahan Air W55060 Erbil 1398/11/06 15:50
Iran Air IR658 Dubai 1398/11/06 15:30
Qeshm Airlines QB2273 Tbilisi 1398/11/06 16:30
Mahan Air W5114 Istanbul 1398/11/06 17:10
FZ242/EK2303 Dubai 1398/11/06 17:50
Mahan Air W5142 Damascus 1398/11/06 18:00
Mahan Air W5065 Dubai 1398/11/06 18:15
Iran Air IR719 Istanbul 1398/11/06 12:25 Check In Gate
Mahan Air W5079 Beijing 1398/11/06 19:00
Cham Wings Airlines 6Q562 Damascus 1398/11/06 17:30
B99716 Istanbul 1398/11/06 19:45
Mahan Air W5087 Shenzhen 1398/11/06 20:00
Qeshm Airlines QB2215 Istanbul 1398/11/06 20:00
Mahan Air W51195 Lahore 1398/11/06 21:00
Mahan Air W55042 Najaf 1398/11/06 21:00
Mahan Air W5077 Shanghai 1398/11/06 21:10
Salam Air OV544 Muscat 1398/11/06 21:25
Mahan Air W5051 Bangkok 1398/11/06 21:45
Iran Air IR769 Istanbul 1398/11/06 18:55
Mahan Air W5083 Kualalumpur 1398/11/06 22:00
Qatar Airways QR499 Doha 1398/11/06 22:50
ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
Azerbaijan Airlines J29005 Baku 1398/11/06 00:25
Turkish Airlines TK898 Istanbul 1398/11/06 00:35
Mahan Air W5115 Istanbul 1398/11/06 00:45
Turkish Airlines TK874 Istanbul 1398/11/06 00:50
Iran Air IR5318 Najaf 1398/11/06 01:30
Iran Air IR768 Istanbul 1398/11/06 02:30
AtlasGlobal KK1184 Istanbul 1398/11/06 03:20
Pegasus Airlines PC512 Istanbul 1398/11/06 03:20
Qatar Airways QR490 Doha 1398/11/06 03:35
Qeshm Airlines QB2214 Istanbul 1398/11/06 03:25
Oman Air WY431 Muscat 1398/11/06 03:45
Mahan Air W5082 Kualalumpur 1398/11/06 03:30
Mahan Air W5078 Beijing 1398/11/06 04:40
Turkish Airlines TK872 Istanbul 1398/11/06 03:50
Mahan Air W5076 Shanghai 1398/11/06 05:00
Mahan Air W5050 Bangkok 1398/11/06 03:50
Mahan Air W5080 Guang Zhou 1398/11/06 04:45
Turkish Airlines TK878 Istanbul 1398/11/06 05:35
Mahan Air W51194 Lahore 1398/11/06 05:30
Mahan Air W5070 Delhi 1398/11/06 05:20
Zagros Airlines ZV9041 Mehrabad 1398/11/06 07:40
B99717 Istanbul 1398/11/06 03:25
Emirates Airline EK971 Dubai 1398/11/06 09:40
Azerbaijan Airlines J29017 Baku 1398/11/06 10:25
Qatar Airways QR482 Doha 1398/11/06 10:40
I30000 Mashhad 1398/11/06 11:20
Aeroflot Russian Airlines SU512 Moscow 1398/11/06 12:10 Landed
Iraqi Airways IA111 Baghdad 1398/11/06 13:00
Turkish Airlines TK870 Istanbul 1398/11/06 14:00
Mahan Air W5060 Dubai 1398/11/06 14:00
Iran Air IR659 Dubai 1398/11/06 14:05
Mahan Air W5119 Ankara 1398/11/06 14:30
Iraqi Airways IA187 Sulaymaniyah 1398/11/06 14:45
Mahan Air W5113 Istanbul 1398/11/06 15:00
Zagros Airlines ZV3050 Tashkent 1398/11/06 15:00
Mahan Air W5085 Moscow 1398/11/06 15:45
Mahan Air W55057 Sulaymaniyah 1398/11/06 16:10
Iran Air IR714 Ankara 1398/11/06 16:35
Mahan Air W55061 Najaf 1398/11/06 16:45
FZ241/EK2302 Dubai 1398/11/06 16:50
Mahan Air W5062 Dubai 1398/11/06 17:40
B99701 Istanbul 1398/11/06 17:50
Cham Wings Airlines 6Q561 Damascus 1398/11/06 16:30
Mahan Air W5121 Istanbul 1398/11/06 18:55
I36620 Istanbul 1398/11/06 19:20
Mahan Air W5137 Barcelona 1398/11/06 19:40
Mahan Air W55059 Erbil 1398/11/06 19:50
Iran Air IR5324 Najaf 1398/11/06 19:55
Salam Air OV543 Muscat 1398/11/06 20:40
Qeshm Airlines QB2272 Tbilisi 1398/11/06 21:15
Iran Air IR724 Amsterdam 1398/11/06 21:35
Qatar Airways QR498 Doha 1398/11/06 21:40
Qeshm Airlines QB2212 Istanbul 1398/11/06 22:00
Mahan Air W5064 Dubai 1398/11/06 23:30
Mahan Air W5143 Damascus 1398/11/06 23:55
Iran Air IR718 Istanbul 1398/11/06 20:15