اطلاعات پروازهای فرودگاه امام خمینی

در این بخش از وبسایت جیبوجت اطلاعات تمامی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام خمینی(ره) وجود دارد. شما می توانید با شماره پرواز و ایرلاین مورد نظر خود، تاریخ و ساعت دقیق ورود و یا خروج پرواز مد نظرتان را بررسی و برای رفتن به فرودگاه برنامه ریزی های خود را انجام دهید.

این اطلاعات به شما کمک می کند اگر قصد سفر از مبدا فرودگاه امام و یا استقبال از مسافری که وارد فرودگاه امام خمینی شده است را دارید، بدون اتلاف وقت و در زمان مقرر خود را به فرودگاه برسانید.

ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
Azerbaijan Airlines J29006 Baku 1398/09/20 01:25
Pegasus Airlines PC6031 Konya 1398/09/20 02:00
Lufthansa LH601 Frankfurt 1398/09/20 02:25
Turkish Airlines TK875 Istanbul 1398/09/20 03:00
Mahan Air W51138 Denizli 1398/09/20 02:30
Austrian Airlines OS872 Vienna 1398/09/20 03:45
Pegasus Airlines PC513 Istanbul 1398/09/20 04:10
Aeroflot Russian Airlines SU513 Moscow 1398/09/20 04:30
Turkish Airlines TK873 Istanbul 1398/09/20 04:45
Qatar Airways QR491 Doha 1398/09/20 04:45
AtlasGlobal KK1185 Istanbul 1398/09/20 05:15
Ukraine International Airlines PS752 KYIV 1398/09/20 05:15
Mahan Air W5112 Istanbul 1398/09/20 06:50
Mahan Air W55062 Najaf 1398/09/20 06:30
Iran Air IR717 Vienna 1398/09/20 07:20
Iran Air IR721 Frankfurt 1398/09/20 07:15
Mahan Air W5110 Milan 1398/09/20 07:00
Mahan Air W55042 Najaf 1398/09/20 06:30
Turkish Airlines TK879 Istanbul 1398/09/20 07:40
Mahan Air W5061 Dubai 1398/09/20 08:00
Iran Air IR713 Stockholm 1398/09/20 08:15
Mahan Air W5063 Dubai 1398/09/20 11:15
Mahan Air W5120 Istanbul 1398/09/20 11:30
Qatar Airways QR483 Doha 1398/09/20 12:30
Mahan Air W5116 Istanbul 1398/09/20 09:00
Iran Air IR719 Istanbul 1398/09/20 12:25
6A112 Yerevan 1398/09/20 13:00
Mahan Air W55058 Sulaymaniyah 1398/09/20 12:00
Iraqi Airways IA112 Baghdad 1398/09/20 14:00
Turkish Airlines TK871 Istanbul 1398/09/20 15:05
Emirates Airline EK972/FZ6972 Dubai 1398/09/20 11:05
Taban Airlines HH7259 Najaf 1398/09/20 09:00
Qeshm Airlines QB2273 Tbilisi 1398/09/20 16:30
Iran Air IR715 Ankara 1398/09/20 16:45
Iran Air IR658 Dubai 1398/09/20 14:45
Oman Air WY434 Muscat 1398/09/20 17:05
Mahan Air W5114 Istanbul 1398/09/20 17:10
Mahan Air W5065 Dubai 1398/09/20 18:15
Emirates Airline EK980/FZ6980 Dubai 1398/09/20 18:40
Iran Air IR661 Beirut 1398/09/20 19:30
B99702 Istanbul 1398/09/20 19:50 Boarding
Mahan Air W5071 Delhi 1398/09/20 19:50 Boarding
Mahan Air W5087 Shenzhen 1398/09/20 20:00 Boarding
Qeshm Airlines QB2215 Istanbul 1398/09/20 20:30 Check In Gate
Taban Airlines HH7233 Tbilisi 1398/09/20 15:00 Check In Now
Mahan Air W51195 Lahore 1398/09/20 21:00 Check In Now
Mahan Air W5077 Shanghai 1398/09/20 21:10 Check In Now
Salam Air OV544 Muscat 1398/09/20 21:25 Check In Now
Mahan Air W5051 Bangkok 1398/09/20 21:45 Check In Now
Mahan Air W5083 Kualalumpur 1398/09/20 22:00 Check In Now
Qatar Airways QR499 Doha 1398/09/20 22:50 Check In Now
Iran Air IR769 Istanbul 1398/09/20 23:00 Check In Now
AtlasGlobal KK6523 Adena 1398/09/20 23:50
China Southern Airlines CZ6026 Urumqi 1398/09/20 22:35
ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
Azerbaijan Airlines J29005 Baku 1398/09/20 00:25
Iran Air IR726 Gothenburg 1398/09/20 00:55
Iran Air IR750 Milan 1398/09/20 01:20
Mahan Air W5115 Istanbul 1398/09/20 00:45
Turkish Airlines TK874 Istanbul 1398/09/20 00:50
Ukraine International Airlines PS751 KYIV 1398/09/20 01:05
Pegasus Airlines PC6030 Istanbul 1398/09/20 01:10
Mahan Air W5143 Damascus 1398/09/20 01:40
Iran Air IR710 London 1398/09/20 02:30
Aeroflot Russian Airlines SU512 Moscow 1398/09/20 02:45
Pegasus Airlines PC512 Istanbul 1398/09/20 03:20
AtlasGlobal KK1184 Istanbul 1398/09/20 03:20
Qatar Airways QR8408 Doha 1398/09/20 03:25
Qatar Airways QR490 Doha 1398/09/20 03:35
Turkish Airlines TK872 Istanbul 1398/09/20 03:50
Mahan Air W5082 Kualalumpur 1398/09/20 03:30
Qeshm Airlines QB2214 Istanbul 1398/09/20 04:00
Mahan Air W5050 Bangkok 1398/09/20 03:50
Mahan Air W5076 Shanghai 1398/09/20 05:00
Mahan Air W55099 Baghdad 1398/09/20 05:30
Turkish Airlines TK878 Istanbul 1398/09/20 05:35
Mahan Air W5070 Delhi 1398/09/20 05:20
Iran Air IR768 Istanbul 1398/09/20 06:50
Taban Airlines HH6200 Mashhad 1398/09/20 08:10
Mahan Air W51139 Denizli 1398/09/20 09:45
Emirates Airline EK971 Dubai 1398/09/20 09:40
Qatar Airways QR482 Doha 1398/09/20 10:40
6A111 Yerevan 1398/09/20 12:00
Mahan Air W55041 Najaf 1398/09/20 10:45
Iraqi Airways IA111 Baghdad 1398/09/20 13:00
Turkish Airlines TK870 Istanbul 1398/09/20 14:00
Mahan Air W5060 Dubai 1398/09/20 14:00
Mahan Air W5113 Istanbul 1398/09/20 15:00
Iran Air IR659 Dubai 1398/09/20 13:15
Oman Air WY433 Muscat 1398/09/20 16:15
Mahan Air W55061 Najaf 1398/09/20 17:00
Emirates Airline EK979 Dubai 1398/09/20 16:50
Mahan Air W55057 Sulaymaniyah 1398/09/20 16:00
Iran Air IR716 Vienna 1398/09/20 17:30
B99703 Istanbul 1398/09/20 17:15
Mahan Air W5062 Dubai 1398/09/20 17:50
Taban Airlines HH7260 Najaf 1398/09/20 13:00
Mahan Air W5121 Istanbul 1398/09/20 18:55
Mahan Air W5111 Milan 1398/09/20 18:50 Custom Inspection
Iran Air IR720 Frankfurt 1398/09/20 20:10 Landed
Mahan Air W5117 Istanbul 1398/09/20 16:50 Landed
Austrian Airlines OS871 Vienna 1398/09/20 20:00
Iran Air IR718 Istanbul 1398/09/20 20:15 Ready to Land
Salam Air OV543 Muscat 1398/09/20 20:40
Iran Air IR712 Stockholm 1398/09/20 21:00
Qeshm Airlines QB2272 Tbilisi 1398/09/20 21:15
Qatar Airways QR498 Doha 1398/09/20 21:40
Lufthansa LH600 Frankfurt 1398/09/20 21:05
Kish Air Y96066 Baghdad 1398/09/20 22:10
AtlasGlobal KK1184 Istanbul 1398/09/20 22:50
Mahan Air W5064 Dubai 1398/09/20 23:30
Iran Air IR714 Ankara 1398/09/20 23:50
Taban Airlines HH7234 Tbilisi 1398/09/20 19:00
China Southern Airlines CZ6025 Urumqi 1398/09/20 21:15