پرواز-چارتری

جهانگردی

پرواز های چارتری و سیستمی و تفاوت آن ها
پروازها به طور کلی به دو دسته چارتر . سیستمی تقسیم بندی می شوند که طبق خدمات و امکاناتی که به مسافران می دهند شامل انواع پرواز فرست کلاس، تجاری و اقتصادی می شود.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load