مالزی

تازه ترین های گردشگری

گردشگران در مالزی باید حجاب داشته باشند
در ایالت ترنگانو واقع در شمال شرقی مالزی در فوریه 2015 قانونی مبنی بر این که توریست های خارجی هم در زمان سفر به این ایالت مجبور به حفظ حجاب اسلامی می باشند.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load