راهنمای سفر

با شهر پل های ایران آشنا شوید
با این دلیل که روی رودخانه کارون که از اهواز عبور می کند، پل های متعدد وجود دارد، اهواز را شهر پل ها می نامند و هرکدام از این پل ها وقایعی را به دنبال دارند.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load