تازه ترین های گردشگری

بنای قاجاری در اهواز که به دست صاحبش تخریب شد
سرای عجم در سال ۱۳۸۲ به ثبت فهرست آثار ملی رسید ولی مالک آن با این منظور که از او کسب اجازه نشده، تصمیم به خارج کردن سرای عجم از فهرست آثار ملی گرفت.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load