باکو

جهانگردی

قدیمی ترین بناهای باکو کدام اند؟
باکو شهری است که در دل تاریخ خود شاهد حکومت سلسله های گوناگونی بوده، طبیعتا می بایست از هنر و معماری های متنوعی برخوردار باشد.
ادامه مطلب
روز ملی آذربایجان چه زمانی است؟
در17 نوامبر که نخستین قدم در جهت استقلال آذربایجان برداشته شد، از سال 1992 تا هم اکنون با موضوع روز بیداری ملی جمهوری آذربایجان جشن گرفته می شود.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load