آذربایجان

رخداد های مهم

روز ملی آذربایجان چه زمانی است؟
در17 نوامبر که نخستین قدم در جهت استقلال آذربایجان برداشته شد، از سال 1992 تا هم اکنون با موضوع روز بیداری ملی جمهوری آذربایجان جشن گرفته می شود.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load